אייקון של גלי קול

רעידות

לורבר רעש ורעידות בע״מ

מדידה של מפלס תאוצה נדרש בראש ובראשונה על מנת לבדוק את התאמת הגוף הנמדד לרמת הרעידה אשר תתאים לו ותאפשר לו להמשיך לתפקד גם לאחר העירור, להבנה טובה יותר של תגובת המערכת וכמו כן לקבלת מענה על תקנים מקצועיים מחייבים. 

מגוון תעשיות משתמשות בשירותי ניטור או מדידה של רעידות לצורך:

  • חיזוי כשלים ווידוא תפקוד המערכת תחת עומסים שונים
  • ביצוע אופטימיזציה לרכיבים ולתתי המכלולים
  • עמידה בתקני תנאי סביבה
  • תכנון בצורה מושכלת יותר מבחינה הנדסית
  • תכן עתידי מיטבי ביחס לעומסים הפועלים על מבנה המערכת
לוגו וובקליפ - לורבר רעש ורעידות בע״מ

להלן חלק מהתעשיות הרלוונטיות לתחום:

  • התעשייה הביטחונית/חלל
  • חברות להקמת תשתיות
  • התעשייה האוטומוטיבית
  • הייטק וסמיקונדקטור
  • חברות לייצור מכשור רפואי ומדעי

לקבלת תוצאות נכונות ומדויקות נדרש מדיד תאוצה שונה עבור כל סוג ניסוי או מדידה כתלות בסוג ועוצמת העירור ובספקטרום התגובה.
חברתינו מבצעת מדידות וניטורי רעידות עבור מגוון רחב של יישומים, כולל אנליזה לאחר המדידה והוצאת דוח מלא ומפורט עבור המזמין.