סקרים אקוסטיים להיתר בנייה

לורבר רעש ורעידות בע״מ

לעיתים קרובות נדרשות החברות היזמיות לבצע סקירה אקוסטית סביבתית של הפרויקט העתידי, כחלק מדרישות המחלקה לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות השונות או מטעם איגודי הערים לאיכות הסביבה.

חברת לורבר מבצעת את תהליך ההגשה ואישור סקר אקוסטי מקצועי ומקיף לפרויקט הכולל התייחסות למקורות הקול השונים כדוגמת: גנרטור חירום, מפוחי איוורור חניונים/גג, רעשי תחבורה, מערכות מיזוג אוויר, דחסניות אשפה ועוד לפי צרכי ואופי הפרויקט. עם סיום שלב הבניה יש לבדוק ולאשר את העבודה מההיבט האקוסטי לקבלת טופס 4. אנו מספקים שירות בדיקה של הטמעת הפתרונות האקוסטיים בתום בניית הפרויקט כחלק מתהליך אישורו.

לורבר רעש ורעידות בע״מ
חלוקת זכויות רעש מרמת הנגב
חלוקת זכויות רעש מרמת הנגב
כיכר התרבות פתח תקווה
כיכר התרבות פתח תקווה
לורבר רעש ורעידות בע״מ