רעידות מעבודות הקמת כביש, מינהור או מסילת רכבת

לורבר רעש ורעידות בע״מ

בעת סלילת כבישים, ביצוע עבודות עפר, עבודות אספלט או הקמה של מסילת רכבת, נוצרות לעיתים קרובות רעידות אשר יכולות להשפיע בצורות שונות על מבנים סמוכים לצירים.

המשרד להגנת הסביבה מחייב כל קבלן לעמידה בדרישות תקן הרעידות DIN 4150 חלקים 2 ו-3.
חלק 2 של התקן מספק קריטריונים מירביים מותרים להגבלת מטרדי רעידות לאנשים הנמצאים בתוך מבנים רגישים (בתי מגורים, בתי ספר וכד') ואילו חלק 3 של התקן נותן קריטריונים מירביים לצורך מניעת נזק למבנים.

חברינו נותנת מענה לנושא ומספקת את הבאים :
1. שירות חישובי רעידות לצורך הצגת תכנית חיזוי רעידות לאישור הבודקים. שירות זה נדרש במידה וקיימת דרישה לביצוע חישובים במסגרת התב"ע של הפרויקט או במסגרת שלב תכנוני אחר.
2. שירותי מדידה וניטור רעידות עפ"י התקן לצורך קבלת אישור המשרד להגנ"ס.

לעיתים בעבודות תשתית מסוג זה, האמפליטודה והתדר של הרעידה נמוכים ביותר ולכן יש צורך לבצע את המדידות עם ציוד רגיש המתאים לגילוי וניתוח אותות אלו.

לחברת לורבר רעש ורעידות ציוד מדידה חדיש ומדויק המתאים למדידות מסוג זה, וכמו כן את הידע והכלים החישוביים לתת תוצר מפורט ואמין לשביעות רצון הלקוחות.

לורבר רעש ורעידות בע״מ
כביש אמריקאי ירושלים - חישובי רעידות
כביש אמריקאי ירושלים - חישובי רעידות
לורבר רעש ורעידות בע״מ