בטחוני

לורבר רעש ורעידות בע״מ

שטח הניסויים והמדידות הדינאמיות בסקטור הבטחוני מתאפיין בדרך כלל באירועי שיגור/פיצוץ/ירי/הפלות יזומות ועוד. על מנת לאשש את אנליזות המבנה ולצורך קבלת פילוג הכוחות והמאמצים על גבי המוצר שאותו חוקרים בעקבות האירוע, לעיתים קרובות עולה הצורך למדוד תאוצות והלמים במיקומים שונים על גבי המוצר.

אנו מבצעים ניסויים ומדידות של תאוצות והלמים On-Site לקבלת תמונה מלאה של נקודות הכשל הפוטנציאליות והמאמצים הפועלים על המוצר בצירים ובסיטואציות משתנות.

לאחר ביצוע הניסוי ואגירת כלל המידע, ייתבצע פענוח של האותות אשר נתקבלו ממדידי התאוצה. ניתן לבצע פענוח לאות במישור הזמן או מישור התדר ובנוסף לכך קיימות מגוון של אופרציות חישוביות המועילות למהנדסי הפיתוח כגון SRS, PSD, פילטרים מסוגים שונים ועוד. לחברת לורבר יש ניסיון רב בניהול ניסויים ומדידות מסוג זה ובביצוע פענוחים ברמות דיוק גבוהות.

לורבר רעש ורעידות בע״מ
לורבר רעש ורעידות בע״מ