מוסדות חינוך

לורבר רעש ורעידות בע״מ

מבנים המיועדים למטרות חינוך עומדים בפני מגוון אתגרים שכן על פי רב יש בהם גם חללים בעלי ייעוד וצרכים שונים כגון אודיטוריום, ספריות ומרכזי מולטימדיה חדישים – ולכל אחד מהם נדרשת התייחסות אקוסטית ספציפית.

המיקוד חייב להיות על כיתות הלימוד, היכן שישנה פעילות מירבית. הצלחתו של מוסד חינוכי נמדדת בין השאר בתנאים האקוסטיים שהוא מספק לתלמידיו, המאפשרים להם להתרכז, לקלוט חומר וללמוד בתנאים אקוסטיים מיטביים. האוכלוסיות השונות במוסדות החינוך – סגל אקדמי, אדמיניסטרציה והתלמידים – זכאים להנות מסביבה אקוסטית. חברת לורבר רעש ורעידות מספקת שירותי תכנון אקוסטי למוסדות חינוך לקבלת סביבת לימודים נוחה ובריאה, לעמידה בתקן 2004 חלק 1) "אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע - קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים"( ועל בסיס קריטריונים בינלאומיים עבור פרויקטים מסוג זה.

לורבר רעש ורעידות בע״מ
בי״ס הרצל יהוד
בי״ס הרצל יהוד
בית ספר יפת תל אביב יפו
בית ספר יפת תל אביב יפו
מוזיאון הילדים חולון
מוזיאון הילדים חולון
מעונות הסטודנטים קריית אונו
מעונות הסטודנטים קריית אונו
מעונות יום רמת השרון
מעונות יום רמת השרון
מרכז קהילתי קרניצקי רמת גן
מרכז קהילתי קרניצקי רמת גן
לורבר רעש ורעידות בע״מ