אייקון של מבנים גבוהים

אקוסטיקה

לורבר רעש ורעידות בע״מ

ייעוץ אקוסטי טוב הינו פועל יוצא של הבנת התקנים והתקנות האקוסטיים בישראל, הדרישות המוניציפליות וקריטריונים בינלאומיים בשילוב עם צרכי הלקוח והיבטים כלכליים.

חלק נרחב ממחלקות איכות הסביבה בעיריות ברחבי הארץ דורשות מהיזמים לערוך סקר אקוסטי עבור הפרויקט המתוכנן, על מנת לוודא שהדיירים במבנים הסמוכים לפרויקט לא יסבלו מרעש בלתי סביר, ולטובת דיירי הפרויקט העתידי, למיגור רעשים סביבתיים קיימים. משרדינו מספק שירות של עריכת סקרים אקוסטיים לצורך היתר בנייה.

תקנים ותקנות אקוסטיקה בישראל - בקצרה
תקינה אקוסטית למבנים קיימת בארץ מתחילת שנות ה-90 והינה הולכת ומתעדכנת עם השנים.

לוגו וובקליפ - לורבר רעש ורעידות בע״מ

תקנים ישראליים 1004 ו-2004 הינם תקנים אקוסטיים מחייבים למבני מגורים ולמוסדות חינוך, בהתאמה. התקנים קובעים קריטריונים אקוסטיים לרעש הנפלט ממערכות אינסטלציה, מעליות, קיר הפרדה בין דירות וכיתות, ועוד. החל מ-2019 תקנים אלו נכללים בחוק התכנון והבנייה כתקנים מחייבים.

כמו כן קיימות תקנות רעש כדוגמת:
- התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990 – לצורך הגבלת מפלס הרעש ממערכות אלקטרו-מכאניות כגון
 מעבי מזגנים, גנרטור, מפוחים, חדר משאבות ועוד, עפ"י סוג המבנה ומשך הרעש.
- התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תיקון 2011 – הגבלות כלליות על מקורות רעש שונים.

מטרתינו בתור חברת ייעוץ לאקוסטיקה היא ליצור ללקוחותינו פרויקטים ריווחים אשר עונים על דרישות הרשויות ומממשים את ייעודם לרווחת המשתמשים בהם. תכנון מושכל בשלבי הפרויקט הראשונים הוא לב ליבם של הייעוץ והליווי שאנו מעניקים לאדריכלים, מנהלי פרויקטים, מהנדסים, קבלנים ובעל השפעה ישירה על עלות-התועלת, תוך שמירה על הקריטריונים המקובלים, דרישות התקנים ואיכות הסביבה.