בדיקות הפלה

לורבר רעש ורעידות בע״מ

מטרת בדיקה זו היא לקבוע את השלמות המבנית והתפקודית של המוצר במקרה של הפלה במסגרת אחד משלבי השינוע, טיפול או בתפעול.

בדרך כלל יהיו אלו מארזים מסוגים ומחומרים שונים שיידרשו לעבור בדיקת הפלה מגבהים משתנים ועל משטחים ספיציפיים, לדוגמה תקן MIL-STD-810 שיטה 516.6 פרוצדורה IV.

בבדיקות אלו יתבצע שימוש במדידי תאוצה חד או תלת ציריים המיועדים להלמים, לערכי g גבוהים ולזמנים קצרים.

התקן דורש מדידת ההלם שנוצר עקב ההפלה. חברתינו מבצעת את בדיקת ההפלה (באתר הלקוח בלבד בשלב זה), כולל מדידת ההלם ועריכת דוח תוצאות לפי דרישה.

לורבר רעש ורעידות בע״מ
לורבר רעש ורעידות בע״מ